Alle blogjes

De geslagen hond.

Almere haalde weer eens het landelijke nieuws, deze keer door een groep van rond de 30 leerlingen van Het Buitenhout College die een agent heeft belaagd. Dat gebeurde nadat de agent twee vechtersbazen van puberende leeftijd uit elkaar haalde en ze op school wilde afleveren. Ik volg de berichtgeving in de lokale/regionale media.
In een eerste emotionele reactie op Omroep Flevoland meldde de directeur afgelopen vrijdag dat de school juist bekend staat vanwege het handhaven van normen over fatsoen. Gisteren meldt een woordvoerder van de school dat er al één vechtersbaas van school is gestuurd, namelijk degene die nog vastzit op het politiebureau. Later volgt het bericht dat twee andere leerlingen ook van school zijn gestuurd. Zij hebben de agent geschopt en aan het haar getrokken. Voor dit drietal wordt een andere school gezocht.


Via een poll op de website van de omroep en in het radioprogramma Leo wordt de keuze om de leerlingen van school te sturen ondersteund door 90% van de invullers. De publieke opinie staat achter de school, achter de directeur. Op de site van Almere Vandaag, laat een woordvoerder vandaag optekenen dat het Buitenhout College een strenge school is. Er wordt zwaar gestraft en leerlingen moeten dat weten. Natuurlijk is er ook voor deze 3 leerlingen iets als een tweede kans, om te beginnen met een schone lei, maar dan wel op een andere school. Ik ga helemaal niets goedpraten van die vechtpartij en alles wat er op volgde, maar de school heeft gekozen voor de weg van de minste weerstand. En misschien in eerste instantie voor het imago van "strenge school".

Door de minderjarige leeftijd van de belagers kunnen politie en justitie niet veel tegen hen uitrichten. Wel zijn schadeloosstellingen mogelijk, die volgen vast en dat is het wel. 'n Verzekeringskwestie.Maar anders dan politie en justitie heeft juist een school tal van mogelijkheden om, in overleg met de ouders, maar als het niet anders kan tegen hun wil in, passende maatregelen te treffen om deze jonge mensen tot de orde te roepen. Dat kan door ze nuttig te maken voor hun omgeving, in het groot "De Samenleving". Zo zijn er best wat buurten in de omgeving van de school met zwerfvuil. Stuur ze de komende tijd (jaar of twee) iedere dag na schooltijd met een prikker en vuilniszak de wijken in. Of trek tot hun examenjaar een punt af op ieder vak, zodat ze flink moet studeren.

Er is mijns inziens geen sprake van een strenge straf, zoals de school naar buiten brengt, er is sprake van het verplaatsen van een probleem. Ik had graag gezien dat de school met de directeur voorop naar buiten toe was getreden en dwars tegen de publieke opinie in en strijdend voor iedere leerling die een fout maakt een mededeling deed  in de trant van "Zijn ze helemaal gek geworden, deze leerlingen zijn de komende jaren voor mij". In plaats daarvan staat de directeur er als een geslagen hond bij voor de camera van Omroep Flevoland, zich niet eens afvragend wat er nu is opgelost. Of er überhaupt iets is opgelost. Of zelfs wat het probleem was. Hij kiest de makkelijke weg. Wegsturen, ongetwijfeld na goed overleg met...

Het probleem wordt nu naar elders verplaatst, van het schoolplein afgeduwd, maar niet opgelost. Als dit het systeem is om met probleemgevallen om te gaan worden dan probleemgevallen van andere scholen verschoven naar het Buitenhout College? Wat schiet je er dan mee op...

Gisteren vertelde de directeur in het avondnieuws dat er gesprekken volgen met alle leerlingen. Er zal in het bijzijn van een agent gesproken worden over deze gebeurtenis en over geweld in het algemeen. Iedere leerling weet natuurlijk dat de 3 leerlingen enorm over de schreef zijn gegaan en dat de groep van ruim 30 idioot bezig was. Ze zijn niet achterlijk. Maar door het wegsturen kunnen leerlingen onderling elkaar niet meer confronteren met hun gedrag. Nooit kunnen ze uit eerste hand horen wat hen bezielde. Door het wegsturen van de drie leerlingen wordt voor hun collega-leerlingen de kans  ontnomen om zelf normen en waarden te ontwikkelen. In plaats daarvan kijken wij, volwassenen, elkaar bezorgd in de ogen, roepen nog eens wat en.. tja, verder niks eigenlijk.