Alle blogjes

Dappere Poging Almere Strand(t)

Afgelopen week werd Almere verrast door een groep creatievelingen die bezit nam van het strand in Almere Poort. Architecten, schrijvers en beeldend kunstenaars staken het IJmeer over om hier een tijdelijk kleurrijk dorp (Sausalito) te bouwen van allerlei materiaal. Zo was er een drijvende tuin met een caravan en een huis gebouwd van tassen. De bedoeling was dat ercontact werd gemaakt met de inwoners en anderen om te praten over Kunst en cultuur en over  Almere. Alle ingrediënten waren aanwezig om iets te laten ontstaan wat in deze stad node gemist wordt. Wat er niet was: een vergunning voor dit “evenement”.

In Almere worden cultuur en vrijetijdsbesteding een beetje door elkaar gehaald. In Almere is cultuur (en ook kunst) "op afspraak". We organiseren iets, we gaan er naar toe, ondergaan het, en gaan weer naar huis. Al dan niet via het café of de Mediamarkt. Blijkbaar durven we ons niet te laten verrassen, ons te laten inspireren door iets onverwachts, door iets wat een beetje vreemd is. Door iets wat buiten de kaders van cultuurfondsen, cultuurprijzen of citymarketing valt. Ik vind dat jammer.

We hebben het (ook in het kader van de Schaalsprong, if any) over het toevoegen van cultuur en creativiteit aan onze stad omdat dit nodig is om onze stad in beweging te krijgen. Dit was een dappere poging van die creatieven die we zo graag in onze stad krijgen. Zonder subsidie. Ongeorganiseerd, en niet in het kader van wat dan ook. Het enige wat we konden bedenken was een bezoek van een ploegje handhavers.

Er volgde een gedoetje over een evenementenvergunning, maar aan het eind van de week moest het dorp ontmanteld zijn. Wat ook gebeurd is, met de ongevraagde hulp van kinderen die onder het toeziend oog van hun ouders het een en ander sloopte, maar dit even terzijde. Wat een volgende keer ook zou kunnen is even gaan kijken of er ernstige bezwaren zijn (veiligheid, geluidsoverlast etc). Zo niet: een uurtje later met een vergunning terugkomen. Desnoods aangevuld met een chemisch toilet.

Is de gemeente daartoe in staat?  Ik denk het wel.  Toen afgelopen maand mensen dagen lang in de rij stonden en in auto’s sliepen om een kavel in het Homeruskwartier te bemachtigen stond die plee er snel en werd de barbecue die ondernemers organiseerden voor deze enthousiaste mensen gedoogd. Sterker nog: “We” vonden het prachtig dat het pionieren terug was in de stad… Wellicht kan het de volgende keer anders.