Alle blogjes

Droom of nachtmerrie

 

Ik had pas een droom. Niet van het niveau Martin Luther King, maar aardig genoeg om even te delen.
In deze droom ben ik met de gemeenteraad op werkbezoek bij het Metropole Orkest, het beste orkest van de wereld.  In een zaal, die veel op studio 2 van het Mediapark in Hilversum lijkt, is het orkest aan het repeteren. We lopen  langs het orkest en de dirigent wenkt mij of ik het leuk vind om mee te drummen. Dat laat ik mij geen twee keer zeggen!  Ik kan een beetje drummen.  ‘Niet mooi, wel erg hard..’, zei mijn moeder vroeger. Maar in mijn droom gaat het uitstekend. Ik kan zelfs noten lezen. Halverwege kijk ik een beetje om mij heen naar mijn mede-musici. Die knikken van “hij gaat lekker”. Tussen de blazers speelt ineens mijn opa op saxofoon. De droom is in kleur, maar hij is zwart-wit.

Niet vreemd, want hij is ruim 40 jaar geleden overleden, ik heb ‘m eigenlijk niet gekend. Voor die tijd speelde hij in tal van orkesten, waaronder het Metropole.  Een grote zwart-witfoto van mijn opa toeterend ergens in een studio in Hilversum hangt bij ons in de huiskamer. Maar ik speel  nu samen met mijn opa. Geweldig! Ik droom verder.  ik sta op van het drumkrukje en sta ineens in de raadszaal. Ik ben  geen fractieassistent zoals nu, maar raadslid en mijn fractie bestaat uit 7 leden. We maken deel uit van de coalitie. Over dromen gesproken…  Er wordt gestemd over de komst van het Metropole Orkest naar Almere. Een zeer actuele kwestie, niet alleen in mijn droom.  De droom vermeldt  geen specifiek voorstel. Maar dat het geld kost…

Mijn fractie is tégen het voorstel, maar ik ben vóór, en nog om de verkeerde reden ook. Dat maakt niet uit want het voorstel  haalt het  zonder mijn stem met een meerderheid van 1 stem. Ik kan dus met mijn fractiegenoten tegen stemmen. Hoewel? Ik heb hier en daar wat commentaar gekregen op mijn opmerking in een artikel waarin ik raadsleden stemvee noem. Ook van een raadslid. Volgens hem zou ook ik wel eens tegen mijn wil meestemmen als ik raadslid was van een coalitiepartij. In mijn droom wil precies dat raadslid mij een kunstje flikken. Hij geeft te kennen dat hij tegen zal stemmen, terwijl zijn partij voor is.

Nu moet ik dus vóór stemmen  wil het voorstel, waardoor het Metropole Orkest naar Almere kan  komen, het halen. Ik vraag schorsing aan voor overleg. Burgemeester Lea Bouwmeester schorst voor 10 minuten. Voor de grap noem ik Lea altijd onze toekomstige burgemeester, in mijn droom is ze het blijkbaar al. Afijn: de fractie trekt  zich terug in de fractiekamer. Kan ik een afwijkend standpunt innemen, ook als dat de bekende gevolgen heeft? Tot mijn stomme verbazing vindt de fractie dat een onoverkomelijk probleem.

Terug in de raadszaal en breng een stemverklaring uit. Er is een afwijkende stem binnen de fractie. Dit lid stemt voor en het Metropole komt naar Almere. Na het stemmen vraag ik het woord en kondig mijn directe vertrek aan.  Ik blijk op de kop af 1 week raadslid te zijn geweest. Het gejuich van de orkestleden verstomd in de hal van het stadhuis. Mijn oren piepen als een hartslagmeter waar geen hartslag meer binnen komt . Het  raadslid van het kunstje zit te grijnzen.

Ik word met een stevig kloppend hart  en vol adrenaline wakker van de wekker van mijn vrouw. Onder de douche vraag ik me af:  was dit een droom of een nachtmerrie..?