Alle blogjes

A6: Rambla a dirección La Aqua de Nueva

Of: Rambla richting het Weerwater.

Een poosje terug dacht ik ineens aan de Rambla in Barcelona. Zomaar…plop in mijn gedachte. Ik ben er één keer op geweest. De Rambla is een verblijfsruimte, een strook door de stad, een boulevard. Het is de plaats om te zijn, daar waar het (…) gebeurt. Zien en gezien worden. Ik was iets van 14, 15 jaar en was met mijn moeder en zus op doorreis even in Barcelona. Ik kan het me niet zo goed meer voor de geest halen, maar weet dat ik het er prettig vond. Mensen kijken! Wat heeft Almere wat Barcelona niet heeft? Nee, dat is niet eerlijk. Minder cultuur, geen Barça (hoewel FC Zwolle - FC Omniworld 1-1 weer hoop geeft) , geen enz, minder etc. En we hebben geen Rambla. Ik zou niet weten waar ons zien en gezien worden plaatsgrijpt. De laatste keer dat ik concreet  met  een wandelpromenade geconfronteerd werd was toen er geld gevraagd werd voor de verbreding van de stoep in de Voorstraat. En we zijn weer met beide benen thuis…

Maar we hebben wel ruimte. Ruimte voor ideeën, voor uitbreiding en natuurlijk ook ruimte voor ruimte. Voor bewuste leegte. En we hebben de A6. Die zou nu al hinderlijk in de weg liggen tussen de stadsdelen en wordt ook nog eens verbreed. Rijkswaterstaat heeft een plan gemaakt over hoe de A6 er uit komt te zien.

Adri Duijvesteijn heeft het initiatief genomen om met RWS te kijken of er met de verbreding ook kansen voor Almere benut kunnen worden. Dus of RWS bereid is rekening te houden met andere wensen dan alleen een goede snelweg. We beslissen als stad eigenlijk niets over de A6 zelf, maar het kan ook niet zo zijn dat er helemaal geen rekening met onze ideeën wordt gehouden. Dit wordt nu besproken in de gemeenteraad.

Vier punten trekken veel  aandacht: De entree van Almere bij de Hollandse brug (wordt een prijsvraag); de afrit Almere Stad west, ter hoogte van het Kromslootpark (afrit is orgastisch voor verkeerskundigen,maar ruimtevretend) ; de dwarsverbindingen tussen de stadsdelen, (hoe kom je veilig van Haven en Hout  in Poort, Stad en Buiten); en  met superrrr-stip op 1: de omgeving tussen het Weerwater en Almere Haven.

Bedrijventerrein “De Steiger”ziet er niet meer uit en het Weerwater wordt nauwelijks benut. De afslag Almere Haven gaat op de schop. En dan ontstaat er een dynamiek. Men (wie...?)  ziet een mogelijkheid om de A6 te overkluizen. Zie het voor je: een hele brede brug waar de op -en afritten in verwerkt zitten en de mogelijkheid is om er op, tegen of naast te bouwen. Dat kan op verschillende manieren. Bekende voorbeelden zijn het wegrestaurant over de A4 en de kantoren over de A10-west. Ergens bij Den Haag is een wijkje dat over de snelweg gaat. Bewoners hebben niet eens door dat ze er boven wonen, werken en leven. Bedrijven vormen de geluidswal.

Terug naar de A6: de Steiger en het Weerwatergebied zouden (her-)ontwikkeld kunnen worden, maar ook de “brug”zelf biedt mogelijkheden daartoe. Doe daar een bijdrage van het rijk bij en zoiets lijkt haalbaar/betaalbaar. Ik wordt altijd direct enthousiast bij dit soort ideeën. Later wordt ik dan wel weer door mijn fractie tot bedaren gebracht. Maar tot die tijd flaneren in mijn hoofd mensen over de brug vanuit Haven richting het Weerwater. Aan het water staat een museum, zijn terrassen aan het strand. Op de achtergrond de skyline van Stad. Onderweg wat kiosken, winkels, zeg maar een klein down Town-tje.

Een eigen Rambla dus, die Almere Haven verbindt met Het Weerwater en via recreatie met de Stad. En omgekeerd. Sí.