Alle blogjes

De revolutie is begonnen!

Nog geen jaar geleden bracht ik namens Leefbaar Almere het idee in om naast Particulier Opdrachtgeverschap voor huizen, het zelfde principe toe te passen op winkels en horeca. Ik zag een straat in Almere Hout voor me met allerlei zelfstandige winkels met ieder een eigen ontworpen gebouw waar de ondernemer ook in woont. Het idee werd enthousiast ontvangen door vrijwel iedereen in politiek Almere.

Adri Duivesteijn durfde het aan om in “zijn” proeftuin voor PO, het Homeruskwartier in Poort, 6 kavels aan het centrale plein ter beschikking te stellen voor dit soort winkelbouw. Hij - en ik met hem – kon niet vooraf zeggen of dit een succes zou worden. Deze proef liep mee in het algemene verkoopverhaal van het Homeruskwartier, er werd geen speciale campagne voor gevoerd.

Er werd gewoon gekeken of de markt dit op zou pikken. Ik had alle argumenten al klaar om bij eventuele teleurstellende resultaten een weerwoord te hebben. Ook ik ken mijn laffe momenten… Maar die kan ik overboord zetten want deze proef kan als succesvol worden beschouwd. Er hebben zich 16 kandidaten gemeld. De gemeente heeft hun plannen getoetst en serieus bevonden.

Wat is hier nou zo bijzonder aan?

We zijn in Nederland bij nieuwbouw niet meer gewend dat winkeliers hun winkelpand in eigen bezit krijgen, laat staan dat ze zelf bouwen. Een gemeente schrijft een tender uit en een ontwikkelaar bouwt iets wat dan verhuurd wordt aan winkeliers. Dat is makkelijk voor gemeente en prettig voor ontwikkelaars. Maar het gevolg is al snel eenheidsworst, maar ook een dominante positie van ontwikkelaars. Die gewoonte doorbreken is toch redelijk revolutionair.

Met dit idee wordt het initiatief teruggegeven aan de winkelier die wil iets meer wil zijn voor zijn omgeving dan een deur waardoor klanten en producten heen en weer gaangaan. Of zoals ik eens zei: winkeliers kunnen weer ondernemer worden en niet het uitvoerend comité van een kwaliteitsimpuls of plan van iemand anders. Voor ontwikkelaars blijft er overigens meer dan voldoende te doen in Almere.

Nu dit eerste resultaat er is zal er gekeken moeten worden of, waar en hoe het uitgebreid kan worden. Almere kan de toon zetten. Almere kan model staan voor hoe om te gaan met inwoners en ondernemers die wat willen met hun omgeving. Particulier Opdrachtgeverschap volgens “De Almeerse School”. Ik kan niet overzien of het hele stadhuis er al klaar voor is, maar de tweede generatie pioniers meldt zich bij de Hollandse Brug. De revolutie is begonnen!