Alle blogjes

Zorgen om de bestaande stad

Ieder twee weken wordt er op de politieke markt een deel van de gang van zaken rondom de verdubbeling van onze stad gepresenteerd. Stukje bij beetje wordt duidelijk waar keuze gemaakt moeten worden. Nog niet duidelijk is waaruit precies gekozen kan worden. Alle onderdelen waaruit de groei bestaat zitten aan elkaar vast, het zijn communicerende vaten. Doe je hier dit, dan heeft het gevolgen voor daar.

Komende donderdag staan er twee zaken op het programma. Kennis maken met Wim Meijer, een naar ik begreep invloedrijk man van PvdA huize, een goede man op de achtergrond.  Bij grote projecten in ons land werkt het kabinet met koppeltjes en een sparringpartner. De groei van Almere is zo’n groot project. Wethouder Adri Duivesteijn en Minister Kramer zijn het koppeltje dat spart met Meijer. Hij is de ambassadeur van het project.. Maar daarnaast gaat het donderdag  over de ontwikkelingen in Oost, dat is Almere Hout.

Eerder ging het over de ecologie in ‘t IJmeer en Markermeer, over Pampushout , Poort met de Kustontwikkeling, de lokale bereikbaarheid. En tussen door deden we nog de A6, waar Duivesteijn met onze eigen ingenieurs en ambtenaren vooral bij de aflag Almere West spectaculaire verbeteringen gaat voorstellen bij Rijkswaterstaat. Met de presentatie over Oost zullen de grote lijnen van de groei duidelijk worden, zullen ook de eerste keuzes zichtbaar worden. [update] Ik vergat Oostvaarderswold even... Hebben we ook al gehad.

Over de nieuwe stad dan. Hierna we praten over de bestaande stad. Wat doet de nieuwe stad met de oude stad..? Tot nu toe klinkt er een hoog ambitieniveau door in de presentaties en dat is niet per definitie goed.  Want als je niet oppast gaan hoge ambities ten koste van de bestaande stad.  En die fout is al een keer gemaakt. We hebben nu wijken in Almere die niet gebouwd zijn om bewoners zo optimaal mogelijk woongenot te bieden, maar om zoveel mogelijk winst te genereren. Er stonden namelijk nogal wat rekeningen open.

Anders gezegd: in sommige wijken van onze stad wonen mensen minder prettig omdat er elders hoge ambities waargemaakt moesten worden. En dat moet nu voorkomen worden. De groei moet mogelijk maken dat iedereen er van profiteert. Iedereen moet er op vooruit gaan. De veerschillen in woongenot mogen niet groter worden. Dat zou kunnen door daar nu afspraken over te maken. De poging om dat te doen met de Almere Principes lijkt mij mislukt. De teksten zijn te vaag. Of het moet alsnog gebeuren door ze concreet te maken met stevige afspraken. Ik zie dat er niet van komen met een coalitie met drie ideologieën, maar laat me graag verrassen.