Alle blogjes

Don't fuck with Almere, Planet Ouwe-huruh!

Vorige week kwam een motie over de Almere Principles.nog even voorbij. Geestelijk had ik dit onderwerp wegens gebrek aan uitwerking (zie dit artikel) al gewist uit mijn geheugen. Afijn: de motie stelde vast dat onze principes leidend en richtinggevend moeten zijn in de onderhandelingen over het Integrale Afsprakenkader (IAK), zeg maar het afsprakenlijstje met de regering op basis waarvan de Schaalsprong (verdubbelen van het aantal inwoners) vormgegeven wordt via de structuurvisie 2030+. Bent u er nog?

Fijn. Mijn fractie (Leefbaar Almere) en GroenLinks waren van mening dat we deze motie rustig konden afwijzen. SP begon ook te twijfelen. Zoveel vaagheid. En we hadden het er nog nooit een fatsoenlijke bespreking over gevoerd. Daarom stond er ook in de motie dat het college de principes uit moet werken. Een opdracht van een open deurgehalte van heb ik jou daar, maar goed. O ja, en er was afgelopen donderdag een eerste debatje in de raadszaal. ’t Was even een opwarmrondje…

Maar de vaagheid van de Almere Principles maakt het mogelijk dat iedereen het er wel mee eens kan zijn. En met een raadsbrede steun op dit hippe (hype) onderwerp is het voor Adri Duivesteijn goed onderhandelen richting derden, die ik graag Planeet Ouwe-huruh noem. Denk hierbij aan de regering, provincie, maar ook het bedrijfsleven. Iedereen waar we als stad mee onderhandelen en afspraken maken.

Eerder maakte de raadsbrede steun over de schaalsprong veel indruk op die planeet , begreep ik uit meerdere bronnen. Als raad kan je als het ware een gevoel steunen. Niet alleen het gevoel dat het allemaal blijkbaar duurzamer willen doen, maar vooral dat als het moet Almere één blok vormt naar de wereld buiten onze stadsgrenzen. De Ouwe-huri begrijpen dan dat we ons sterk voelen. En dat is een goed gevoel. Nadat de SP zichzelf ook had overtuigd van dit argument is de raadsbrede steun er gekomen.

En over de  inhoud, de uitwerkingen gaan we het in de raad nog hebben en hier en daar zullen  we het gruwelijk met elkaar oneens zijn. En dan doet de democratie haar werk. De meerderheid beslist. En dat wordt nog interessant met een progressieve meerderheid in de raad en een Sociaal Christelijk Liberale (dat is toch eigenlijk de overdroevende trap van Paars) coalitie. En als er echt niets zinnigs uitkomt dan zijn de Almere Principles houdbaar tot de verkiezingen…